आमच्याशी संपर्क साधा

आमच्याशी संपर्क साधा

पत्ता         :- नाशिक पुणा हायवे, वाजे पेट्रोलपंपाजवळ,शिवाजी नगर,सिन्नर.

फोन नंबर    :- (०२५१) २२०११२

ईमेल-आयडी  :- bhikusahighschool@gmail.com