कर्मचारी

कर्मचारी

शाळेची शिक्षकांची यादी

अ. क्र. नाव पद शिक्षण अनुभव
१) सौ. सुरेखा सुधाकर दारोळे मुख्याध्यापिका एम.ए. बी.एड ३१ वर्ष
२) श्री. प्रकाश कचरू देवरे उपशिक्षक एम.ए. बी.एड २८ वर्ष
३) श्री. गौतम काशिराम वासनिक उपशिक्षक बी.एस्सी. बी.एड २६ वर्ष
४) श्री. श्यामसुंदर आनंदराव ब्राम्हणे उपशिक्षक एम.ए. बी.एड २१ वर्ष
५) श्री. जयवंत पुंडलिक महाले उपशिक्षक एम.ए बी.एड २१ वर्ष
६) श्री. योगेश केरू दुर्गुडे उपशिक्षक बी.ए बी.एड १४ वर्ष
७) श्री. दिलीप रूपसिंग पाटील उपशिक्षक बी.ए बी.एड १२ वर्ष
८) श्री. प्रभाकर दगडू बोडके उपशिक्षक बी.ए बी.एड १२ वर्ष
९) श्री. रामनाथ धोंडीराम जाधव उपशिक्षक बी.ए बी.एड,बी.पी.एड. ९ वर्ष
१०) सौ. शितल ऋषिकेश भसे उपशिक्षिका एम .एस्सी. बी.एड ८ वर्ष
११) श्री. हेमराज मिरुलाल बागुल उपशिक्षक एच.एस.स्सी.ए.एम. ११ वर्ष
१२) श्रीमती. जयश्री जगन्नाथ सांगळे उपशिक्षिका एम.ए .डी.एड १६ वर्ष
१३) श्री. एकनाथ धनराज माळी उपशिक्षक डी.एड, बी.ए.बी.एड १२ वर्ष
१४) श्रीमती. स्मिता राजाराम लावरे उपशिक्षिका बी.एस्सी. डी.एड ११ वर्ष
१५) श्री. वैभव पांडुरंग चंदे उपशिक्षक बी.ए.डी.एड. ८ वर्ष
१६) श्री. मिलिंद चंद्रकांत कुडू उपशिक्षक एम.ए.डी.एड ७ वर्ष

शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची यादी

अ. क्र. नाव पद शिक्षण अनुभव
१) सौ. सुनिता सचिन देवरे कनिष्ट लिपिक बी.कॉम २३ वर्ष
२) श्रीमती. दिपाली विठ्ठल रसाळ ग्रंथपाल (अर्धवेळ) बी.ए.ए.टी.सी.(लिब) १० वर्ष
३) श्री. रविंद्र देवाजी भोगे प्रयोगशाला परिचर एच.ए.सी. २२ वर्ष
४) श्री. दिलीप किसन भाटजिरे शिपाई ९ वी २२ वर्ष
५) श्री. प्रकाश नारायण गोडसे शिपाई एच.ए. सी. १९ वर्ष