ध्येय

ध्येय

भिकुसा विद्यालातील आम्ही सर्वजण अशा ध्येयाने एकत्र आलो आहोत की आमच्या येथील माध्यमिक विभाग ५ वी ते १० वी या स्तरावरील शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी सर्व कर्मचारी वर्ग कटिबद्ध आहोत.